flaga flaga flaga flaga
phone
+48 516 404 104
Klienci indywidualni

SZKOLENIA

- prowadzimy  szkolenia wewnętrzne dla działów handlowych, managerów, dyrektorów zarządzających oraz członków organów spółek.

- prowadzimy szkolenia zewnętrzne organizowane przez firmy szkoleniowe, kancelarie, izby handlowe.

I. Oferta skierowana do podmiotów sektora publicznego

Ochrona danych osobowych – szkolenie obejmuje praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie odpowiedniego ich zabezpieczania oraz procedur z tym związanych.

Zamówienia publiczne – szkolenie obejmuje w zależności od stopnia zaawansowania uczestników – wybrane aspekty prawa zamówień: np. omówienie poszczególnych trybów, środków odwoławczych lub organizacji i odpowiedniego przygotowywania procedury wyłonienia wykonawcy. 

Ochrona informacji niejawnych – szkolenie obejmuje porównanie dotychczasowych rozwiązań z nowo- wprowadzonymi, klauzule tajności oraz organizację kancelarii tajnych.

II. Oferta skierowana do podmiotów sektora prywatnego: przedsiębiorców i klientów indywidualnych

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.  – szkolenie obejmuje zasady odpowiedzialności w spółkach z o.o. prokurentów, członków zarządu, czynności wymagające zgody udziałowców, omówienie przesłanek zakaz prowadzenia działalności oraz innych aspektów.

Odzyskiwanie należności od kontrahentów – szkolenie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji zanim powstanie dług, sposoby zabezpieczenia się przez potencjalnymi dłużnikami, skuteczny monitoring oraz gry i wybiegi stosowane najczęściej przez dłużników. 

Zawieranie umów i zabezpieczenia umów – szkolenie obejmuje przegląd od praktycznej strony zabezpieczeń rzeczowych i osobistych takich jak: weksle, hipoteka, zastaw rejestrowy, akty notarialne 777 kpc, przewłaszczenie na zabezpieczenie itd z porównaniem ich skuteczności, plusów i minusów. Szkolenie zawiera elementy warsztatowe. 

Ochrona własności intelektualnej – szkolenie obejmuje omówienie zasad uzyskiwania praw ochronnych zgodnie z prawem własności przemysłowej, omówienie różnic pomiędzy wzorem przemysłowym, użytkowym a znakiem towarowym, zasady ochrony praw autorskich, elementy ochrony baz danych czy dóbr osobistych

Prowadzenie spraw w sądzie – szkolenie obejmuje omówienie zasad procedury, prekluzji, odmienności między postępowaniami zwykłymi i odrębnymi, najczęstszych błędów formalnych popełnianych w postępowaniu przez strony.

Doświadczenie zawodowe: szkolenia prowadzone dla:  

- Biznes Center Club w Warszawie (2004 r. )

- Wrocławskiej Izby Gospodarczej (2005)

- dla Gazety Prawnej (2004-2005 r. )

- Gminy Kobierzyce – Zamówienia Publiczne (2009 r.)

- klientów Kancelarii  Prawnej CASUS (2011-2012)

- klientów Kancelarii Prawnej STATIMA (2008 -2013)

- klientów Kancelarii Prawnej CAUSA (2003-2006)

Zajęcia dla studentów - Studiów Podyplomowych - Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie – 2005 r.

- Wyższej Szkoły Bankowej 2005-2014

Kursy certyfikowane i zawodowe

„Jak skutecznie odzyskiwać długi i prowadzić negocjacje z dłużnikami”, Laura Skwarek (Radca Prawny),04.04.2009 r. Wyższa Szkoła Bankowa, aula.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego na „Urzędnika mianowanego” (2011-2012)

Nagrody:

II Miejsce na Kongresie Sprzedaży FMCG  „Zabezpieczenia kontraktów z kontrahentami” organizowanym przez McHayes&Steward Group

WZORY DO POBRANIA