flaga flaga flaga flaga
phone
+48 516 404 104
Klienci indywidualni

- reprezentacja klientów w postepowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji,

- reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej, przed sądami administracyjnymi,

- reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych, przed urzędami i instytucjami w kraju i za granicą,

- reprezentacja klientów w postępowania mediacyjnych, arbitrażowych i pojednawczych,

- reprezentacja klientów w postępowaniach nieprocesowych, w tym w sprawach spadkowych, o wpis do rejestru przedsiębiorców, rejestru zastawów, a także przed sądem wieczystoksięgowym.