flaga flaga flaga flaga
phone
+48 516 404 104
Klienci indywidualni

Oferujemy:

- bieżącą opiekę prawną dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz osób fizycznych,

- Doradztwo w sprawach spółek, wspólników, rozwiązywania sporów, odpowiedzialności

- reprezentację naszych Klientów przed sądami oraz w postępowaniach arbitrażowych i administracyjnych

- pomoc w odzyskiwaniu należności oraz pomoc sądową w innych sprawach,

 

Pomoc prawna na rzecz naszych klientów świadczona jest m. in. poprzez:

- sporządzanie i opiniowanie umów,

- doradztwo w sprawie możliwości uzyskania zabezpieczeń,

- prowadzeniu spraw sądowych i egzekucyjnych,
- składanie wniosków o upadłość, obsługę prawną w postępowaniach upadłościowych, naprawczych, likwidacyjnych

- reprezentację naszych klientów przed urzędami i organami administracji

- sporządzanie pism procesowych w tym m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń, wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

- prawo cywilne, w tym prawo spadkowe;

- prawo pracy,

- prawo gospodarcze;

- prawo spółek;

- prawo upadłościowe i naprawcze;

- praw obrotu nieruchomościami;

- prawo administracyjne;

- prawo budowlane z kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych;