flaga flaga flaga flaga
phone
+48 516 404 104

Polska

bosetti
BOSETTI GLOBAL CONSULTING
Firma konsultingowa stworzona na potrzeby głównie włoskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego w Polsce, pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na realizację lub rozwój inwestycji, doradztwie prawnym, usługach księgowych i podatkowych oraz opracowywaniu biznesplanów, analiz finansowych i badań rynku.
Wyzsza Szkola Bankkowa
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
Studia Administracja – Zarządzanie i Organizacja – skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej.

USA

Cieszynki Law Group
CIESZYŃSKI LAW GROUP LLC
Prawnicza grupa biznesowa zajmująca się doradztwem w USA. Pomaga przedsiębiorcom działającym lub planujacym wejście na rynek amerykański. Doradza także przy wprowadzeniu produktów i usług na rynek amerykański, oferując bezposredni dostep do amerykanskich usług konsultingowych i ekspertów w USA.

Czechy i Słowacja

Consult Consortium
CONSULT CONSORTIUM
Konsorcjum świadczące usługi doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego w języku polskim w Czechach i na Słowacji. CC to również kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw m.in. prawa handlowego i umów handlowych, prawa konkurencji, prawa pracy, nieruchomości, zamówień publicznych i pomocy publicznej. Usługi skierowane są do polskich podmiotów zamierzających wejść na czeski lub słowacki rynek, również dla firm będących na tych rynkach ale borykających się z różnego rodzaju barierami czy niedogodnościami.