flaga flaga flaga flaga
phone
+48 71 7939 553
+48 516 404 104

Polska

Synthelix
SYNTHELIX
Wyspecjalizowana firma informatyczna, świadcząca usługi na międzynarodowym i krajowym rynku w zakresie nowych technologii, wsparcia biznesu, zarządzania, księgowości oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się wdrożeniami systemów informatycznych typu ERP oraz rozwiązaniami informatycznymi dedykowanymi pod indywidualne zamówienie klienta.
bosetti
BOSETTI GLOBAL CONSULTING
Firma konsultingowa stworzona na potrzeby głównie włoskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego w Polsce, pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych na realizację lub rozwój inwestycji, doradztwie prawnym, usługach księgowych i podatkowych oraz opracowywaniu biznesplanów, analiz finansowych i badań rynku.
Wyzsza Szkola Bankkowa
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
Studia Administracja – Zarządzanie i Organizacja – skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej.
Marianski Group
MARIAŃSKI GROUP
Grupa ekspertów podatkowych świadczących usługi m.in. optymalizacji podatkowej, wspieraniem instytucji finansowych, opiniami podatkowymi oraz bieżącą obsługą podatkową, prowadzeniem spraw karno-skarbowych oraz karno-gospodarczych, audytami podatkowymi, audytami rachunkowymi, wyceną firm i marek, doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.

USA

Cieszynki Law Group
CIESZYŃSKI LAW GROUP LLC
Prawnicza grupa biznesowa zajmująca się doradztwem w USA. Pomaga przedsiębiorcom działającym lub planujacym wejście na rynek amerykański. Doradza także przy wprowadzeniu produktów i usług na rynek amerykański, oferując bezposredni dostep do amerykanskich usług konsultingowych i ekspertów w USA.

Czechy i Słowacja

Consult Consortium
CONSULT CONSORTIUM
Konsorcjum świadczące usługi doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego w języku polskim w Czechach i na Słowacji. CC to również kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw m.in. prawa handlowego i umów handlowych, prawa konkurencji, prawa pracy, nieruchomości, zamówień publicznych i pomocy publicznej. Usługi skierowane są do polskich podmiotów zamierzających wejść na czeski lub słowacki rynek, również dla firm będących na tych rynkach ale borykających się z różnego rodzaju barierami czy niedogodnościami.